BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van onze pagina’s is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud juist, volledig en actueel is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten conform § 7 lid 1 van de Duitse wet inzake telemedia (Telemediengesetz).

Op grond van de artikelen 8 tot en met 10 van de Telemediengesetz zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om informatie van derden die is verzonden of is opgeslagen permanent te controleren, noch om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op onwettige activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie uit hoofde van algemene wetgeving worden door het bovenstaande niet aangetast. Aansprakelijkheid is echter pas aan de orde vanaf het moment dat er een concrete schending van de wet- en regelgeving ontstaat. Zodra de betreffende wetsovertredingen bekend worden, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Ons aanbod bevat koppelingen naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze pagina’s en kunnen daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De aanbieder of exploitant van dergelijke sites is in alle gevallen verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s, waarnaar wordt omgeleid. De pagina’s waarnaar wordt omgeleid, zijn op het moment dat de koppeling werd geplaatst, gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op het moment dat de koppeling werd geplaatst, bevatten deze websites geen onwettige inhoud. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s mag echter redelijkerwijs niet worden verwacht, zolang daar geen concrete redenen voor zijn. Wij zullen dergelijke koppelingen onverwijld verwijderen als ons bekend wordt dat er sprake is van wetsovertredingen.

AUTEURSRECHTEN

De volledige inhoud van deze pagina’s, die door de websitebeheerder zijn gecreëerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de beperkingen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de auteur, samensteller of eigenaar van de rechten vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privégebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Wanneer teksten uitdrukkelijk als downloadbare persberichten beschikbaar worden gesteld, zijn deze door Jack Link’s Europe GmbH vrijgegeven voor journalistieke doeleinden. Wanneer de inhoud van deze pagina niet door de beheerder is gecreëerd, wordt het auteursrecht van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht er echter een inbreuk op het auteursrecht onder uw aandacht komen, verzoeken wij u om ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij van dergelijke schending op de hoogte worden gebracht, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Wanneer de inhoud van deze pagina niet door de beheerder is gecreëerd, wordt het auteursrecht van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht er echter een inbreuk op het auteursrecht onder uw aandacht komen, verzoeken wij u om ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij ons bewust worden van wetsovertredingen, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.